ทนายความจ๊ะ.com

ทนายความจ๊ะ.com

ทนายจ๊ะ

สำนักงาน มนตรี สมสาย ทนายความ
ให้บริการปรึกษาอรรถคดีความ
รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

ทนายความจ๊ะ.com

สำนักงาน มนตรี สมสาย ทนายความ ให้บริการปรึกษาอรรถคดีความ รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

บริการของเรา

สำนักงาน มนตรี สมสาย ทนายความ ให้บริการปรึกษาอรรถคดีความ รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ทนายจ๊ะ ให้คำปรึกษากฎหมายเบื้องต้นฟรี ทนายมนตรีให้บริการปรึกษาอรรถคดี และ รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

⚖️ บริการของสำนักงาน มนตรี สมสาย ทนายความ 📌
⚖️รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา คดีผู้บริโภคและคดีอื่นๆ ทุกคดี ฯลฯ📌
⚖️รับเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย📌
⚖️รับเป็นทนายความแก้ต่างต่อสู้คดี ข้อตกลง ตลอดจนข้อสัญญต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจ 📌
⚖️ยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก ยื่นคำร้องขอถอดถอนผู้จัดการมรดก 📌
⚖️ฟ้องเรียกเงินผิดสัญญากู้ยืมเงิน ผิดสัญญาจ้างทำของ 📌
⚖️ฟ้องหย่า ฟ้องเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในคดีครอบครัว ฟ้องเรียกบุตรคืน ฟ้องถอนอำนาจปกครองผู้เยาว์ 📌
⚖️ฟ้องหย่าและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู ฟ้องหย่าและขอแบ่งสินสมรส ฟ้องหย่าและเรียกค่าทดแทนจากหญิงที่แสดงตนว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับคู่สมรส ฟ้องหย่าและเรียกค่าเลี้ยงชีพ 📌
⚖️ฟ้องขอเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียว ฟ้องให้จดทะเบียรับรองบุตร ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ฟ้องขอเปลี่ยนอำนาจปกครองบุตร 📌
⚖️ฟ้องให้คู่หย่าปฏิบัติตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า ฟ้องขอให้แบ่งทรัพย์สินตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า 📌
⚖️ฟ้องเรียกค่าทดแทนผิดสัญญาหมั้นเรียกสินสอดคืน ฟ้องบอกเลิกสัญญาหมั้นเรียกของหมั้นคืน ฟ้องคู่สมรสขอแยกกันอยู่ชั่วคราว📌
⚖️ฟ้องขอให้จดทะเบียนใส่ชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมคนละครึ่ง 📌
⚖️ยื่นคำร้องต่อศาลขออนุญาตแทนการให้ความยินยอมขายที่ดินสินสมรส 📌
⚖️ฟ้องขอเพิกถอนการให้ที่ดินสินสมรส📌
⚖️ฟ้องขอใส่ชื่อเป็นเจ้าของร่วมในที่ดินสินสมรส/ ฟ้องขอใส่ชื่อเป็นเจ้าของร่วมในบัญชีธนาคาร / ฟ้องขอให้บังคับจำเลยลงชื่อโจทก์เป็นเจ้าของร่วมในบัญชีธนาคาร 📌
⚖️ยื่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนสมรสซ้อน   ยื่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร ฟ้องบิดาขอให้รับเด็กเป็นบุตรและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูรวมมาด้วย  ยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งว่าผู้ร้องเป็นบุตรเพื่อรับบำเหน็จตกทอดจากทางราชการ 📌
⚖️ฟ้องไม่รับเด็กเป็นบุตรเนื่องจากเป็นหมันไม่สามารถให้กำเนิดบุตรได้  ฟ้องคดีขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแทนการให้ความยินยอมของมารดาในการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  ยื่นคำร้อง ขอตั้งผู้ปกครอง  ขอให้ศาลแต่งตั้งเป็นผู้ปกครองเด็ก  คดีขอให้ศาลสั่งเปลี่ยนตัวผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครอง📌
📞☎️📞 ⬇️
🔘 สำนักงาน มนตรี สมสาย ทนายความ ⚖️
*************************

ให้คำปรึกษากฎหมาย

ทนายจ๊ะ ให้คำปรึกษากฎหมายเบื้องต้นฟรี รับปรึกษากฎหมาย คดีปกครอง คดีอาญา คดีแพ่ง คดีครอบครัว คดีมรดก

ให้ปรึกษาอรรถคดี

ทนายมนตรี รับปรึกษาอรรถคดี และ รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

สำนักงาน มนตรี สมสาย ทนายความ ให้บริการปรึกษาอรรถคดีความ รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

เกี่ยวกับเรา

ทนายความจ๊ะ.com

สำนักงาน มนตรี สมสาย ทนายความ ให้บริการปรึกษาอรรถคดีความ รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ทนายจ๊ะ ให้คำปรึกษากฎหมายเบื้องต้นฟรี ทนายมนตรีให้บริการปรึกษาอรรถคดี และ รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

Gallery

รวมรูปภาพของเรา

ภายใน สำนักงาน

ห้องทำงาน

สำนักงาน มนตรี สมสาย ทนายความ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

ทนายความจ๊ะ.com

ผลงานของเรา

Montreelawler

เพิ่มเพื่อนไลน์ คลิก

เพิ่มเพื่อนด้วย QR CODE LINE

ทนายจ๊ะ

ติดตาม คลิก

สำนักงาน มนตรี

ติดต่อเรา

ทนายความจ๊ะ.com

สำนักงาน มนตรี สมสาย ทนายความ ให้บริการปรึกษาอรรถคดีความ รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ทนายจ๊ะ ให้คำปรึกษากฎหมายเบื้องต้นฟรี ทนายมนตรีให้บริการปรึกษาอรรถคดี และ รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

ที่ตั้ง

ตำบล บึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

Email

CHANGE LANGUAGE